2013 - 17 maart (zie ook de krantenknipsels)
   « TERUG

Voorbereiding op het Passieconcert:


Alle KleinKoorleden zijn tegelijk aanwezig en beginnen zo 2013 goed! We zijn druk bezig met het instuderen van een PassieConcert op Zondag 17 maart, een zgn. Mini-Mattäus samengesteld door onze dirigent Frans Heijdemann.

Van links naar rechts:
Mariet Scheffer, dirigent Frans Heijdemann, Ada Versolato-Koopman, Annet van Wulfften Palthe, Agnes Oude Elberink, Herma Hoppenbrouwer, Thea Staverman, Annie Oude Lashof, Annette Verdonkschot, Agnes Vloedbeld, Joke Bartelink, Hermien Kuipers, Tonnie Heinink, Hanni Kolber, Jan Haarhuis, Gerhard Scholten, Gijs Verbeeten, Lucas Alders en Tom van Essen.


Op 31 januari 2013 zijn alle KleinKoorleden samen met de (meeste) gastzangers druk aan het repeteren voor het Passie Concert.

Gastzangers zijn:
Christa Bolscher, Doortje Verloop, Wim Wassink, Hans van Duyn, Yvonne Reinalda, Tonnie Bonnes, Ben van Benthem, Corine Huve en Mariët Bank.

Op zondag 17 maart om 15.30 uur brengt het KleinKoor Ootmarsum samen met het Bachorkest Ootmarsum een Mini-Matthäus in de Sint-Nicolaaskerk te Denekamp.


Kaartjes zijn in de voorverkoop ad € 10,00 via de VVV-Denkamp en VVV-Ootmarsum en via de KleinKoorleden te verkrijgen.
Aan de kerkdeur voor aanvang van het concert kosten de kaartjes € 13,00.

Voor meer inhoudelijke info over deze Mini-Matthäus kunt u terecht bij de volgende links:
http://meerovermuziek.nl/mini-matthaeus-denekamp.htm
http://meerovermuziek.nl/Mini-Matthaeus-programma-informatie.htm


Tot slot nog even een foto van de generale repetitie op zaterdag 16 maart 2013 in de Sint-Nicolaaskerk te Denekamp.